Jaké výhody nabízí jazykové kurzy od Orange Academy?

Orange Academy je vzdělávací organizace s téměř 30letou praxí. Níže se dočtete, jaké jazyky vyučuje, kde a jak probíhá výuka, pro koho je vhodná a jaké výhody jazykové kurzy nabízejí.

Jazykové kurzy Orange Academy

Orange Academy nabízí výuku jazykových kurzů angličtiny a němčiny pro dospělé i děti v různé délce:

Jazykové kurzy pro začátečníky i pokročilé probíhají v učebnách jazykových škol v:

Hodiny jsou postaveny na časté komunikaci studentů s lektorem. Orange Academy využívá při výuce metody Effective English® a Effektives Deutsch®, která vychází z myšlenky učení se jazyka jako děti - neustálého opakování vyslovovaných vět. Studenti tak z hodin odcházejí s novou aktivní slovní zásobou. Kromě mluvení se procvičuje i poslech, čtení a psaní.

Součástí výuky je i e-learning, který slouží k zopakování si učiva z domova. V něm si vyzkoušíte gramatická cvičení, diktáty, správnou výslovnost i psaní slovíček. Umělá inteligence vám bude předkládat především ta, která vám způsobují největší problémy. Na konci každé lekce je připraven závěrečný test.

Zajímá-li vás, jak vypadá výuka v praxi, můžete se přijít podívat na ukázkovou hodinu zdarma.

Výhody jazykových kurzů u Orange Academy

Na internetu najdete řadu organizací poskytující výuku jazykových kurzů, ne všechny však patří mezi kvalitní a naučí vás cizí jazyk dobře ovládat. Podívejte se, jaké výhody nabízí Orange Academy:

  • bezplatný e-learning,
  • certifikovanou výuku zaměřenou na komunikaci v hodinách,
  • ověřená osobní doporučení absolventů jednotlivých kurzů na webu Orange Academy,
  • lektory s dlouholetou praxí,
  • ukázkovou hodinu zdarma.
  • Budeme se na vás na některém z jazykových kurzů těšit!